OPŁATY za udział w zajęciach

sezon 2023/2024

MAXISPORT i athletic kids 4-13 lat

1 x w tygodniu / 1 dziecko 130 zł/mc
2 x w tygodniu / 1 dziecko
180 zł/mc
3 x w tygodniu / 1 dziecko
210 zł/mc

MAXISPORT i athletic kids 4-13 lat

1 x w tygodniu / 2 dzieci 210 zł/mc
2 x w tygodniu / 2 dzieci
280 zł/mc
3 x w tygodniu / 2 dzieci
330 zł/mc

MAXISPORT i athletic kids 4-13 lat

1 x w tygodniu / 3 dzieci 280 zł/mc
2 x w tygodniu / 3 dzieci
380 zł/mc
3 x w tygodniu / 3 dzieci
430 zł/mc

STARS CHEERLEADERS 4-14 LAT

1 x w tygodniu / 1 dziecko 130 zł/mc
2 x w tygodniu / 1 dziecko
180 zł/mc

Promocje

PŁATNOŚĆ Z GÓRY ZA CAŁY SEZON - tylko dla osób, które zapiszą dziecko w miesiącach sierpień - wrzesień 203.

1 miesiąc GRATIS - tylko przy zgłoszeniu i opłaty do 10.10.2023

RODZEŃSTWO

Mamy rabaty dla rodzeństwa (patrz wyżej).

Można łączyć zajęcia AMS i STARS - np. 1x AMS i 1x STARS.

Opłata w tym przypadku jak za 2 x w tygodniu.

UDZIAŁ W KOLONIACH / BIWAKACH / OBOZACH

Rabaty za uczestnictwo w zajęciach.

Uczestnik otrzymuje również w ramach miesięcznej opłaty dostęp do naszych dodatkowych eventów m.in. Wielki Bal Karnawałowy z atrakcjami, Igrzyska Sportowe AMS, zniżki na inne zajęcia AMS - np. NINJA AMS. W trakcie całego sezonu mamy także mnóstwo innych projektów i niespodzianek.

Świat AMS jest pełen niespodzianek!

Płatność

W tytule: AMS LUB STARS LOKALIZACJA + MIESIĄC + imię i nazwisko dziecka + gr. wiekowa.

Rozliczeń prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieobecności dziecka w danym miesiącu odpłatność pozostaje bez zmian – jest standardowa przez cały sezon, ale z możliwością odrobienia zajęć w innym terminie, innej grupie wiekowej lub dowolnej lokalizacji, nie licząc zajęć, w których stale bierze udział.

Opłata dotyczy zajęć 4 x w miesiącu (1 x w tygodniu), 8 x w miesiącu (2x w tygodniu), 3 x w miesiącu (3 x w tygodniu). W ciągu całego sezonu zajęć będą miesiące, w których ich liczba z uwagi na dni świąteczne będzie większa lub mniejsza – opłata w tym przypadku pozostaje bez zmian, bez zwiększenia i pomniejszenia. Jeśli na koniec sezonu ostateczna liczba zajęć będzie na mniejsza niż ustalona po podsumowaniu zwrócimy środki, a jeśli będzie większa opłata dodatkowa nie zostanie doliczona.

W przypadku dłuższej nieobecności dziecka powyżej 3 tyg. prosimy o kontakt.

W przypadku dołączenia dziecka w innym terminie niż na początku miesiąca obowiązuje proporcjonalne rozliczenie – prosimy o kontakt z Trenerką Dominiką.

Zgłoszenia dziecka dokonujemy na cały sezon AMS. W przypadku rezygnacji z zajęć obowiązuję miesięczny okres wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia dziecko może uczęszczać na zajęcia.

Pozostałe szczegóły przedstawiamy po wypełnieniuu zgłoszenia lub podczas pierwszych zajęć.

deklaracja

regulamin

Uwaga: udział w zajęciach AMS oraz STARS, a także Aktywnego Przedszkolaka, korzystanie z treningów indywidualnych czy zespołowych oraz innych projektów, które realizujemy wiąże się z ewentualną możliwością wykorzystania wizerunku uczestników zajęć przez AMS w celach promocyjnych i marketingowych. ​